שותפים ותורמים

תודה!

על תמיכה נרחבת מקרנות, תורמים פרטיים ועסקיים, שותפים חברתיים וציבוריים.
תמיכתכם אינה כלכלית בלבד, אלא שותפות משמעותית של עשייה ופעולה למען עצמאות כלכלית של נשים נפגעות אלימות.

© 2016 by Ruach Nashit. Proudly created with Wix.com