top of page

פש"ר 40846-07-19 פלונית נ' כונס נכסים רשמי תל אביב ואח':

ביולי 2021 ניתן בבית המשפט המחוזי מרכז-לוד פסק דין נוסף בו הופטרה אישה נפגעת אלימות ובעלת נכות, עם מסכת חיים קשה במיוחד, מכל חובותיה...

ביולי 2021 ניתן בבית המשפט המחוזי מרכז-לוד פסק דין נוסף בו הופטרה אישה נפגעת אלימות ובעלת נכות, עם מסכת חיים קשה במיוחד, מכל חובותיה. לדברי כבוד השופט מיכאל קרשן: "במקרה מיוחד זה יש לבכר את אינטרס השיקום של החייבת ולתת לו עדיפות מלאה על פני צורכי הנושים. גורלה של החייבת לא שפר עליה. החייבת היא אישה מוכה. שני בני הזוג להם שודכה התעמרו בה קשות. ננקטה כלפיה גם אלימות כלכלית, שהסבה נזק משמעותי ליכולתה להשתלב בשוק העבודה. במקרים מסוג זה על בית המשפט בהליך חדלות הפירעון לתרום את חלקו לשיקומה של החייבת, על מנת שתוכל בהקדם האפשרי להתפנות ולטפל בעצמה ובילדיה"

bottom of page