top of page
מגוון מתנות עם משמעות וערך חברתי
אנו מזמינות אותך לתמוך בפעילותנו לקידום שיקום כלכלי-תעסוקתי של נשים נפגעות אלימות, הזקוקות לתמיכה וסיוע בתקופה קריטית זו יותר מתמיד.
בואו לרכוש מוצרים מהחנות שלנו- כל ההכנסות מועברות להחלמה, ריפוי ושיקום של נשים נפגעות אלימות.
bottom of page