top of page

תודה!

על תמיכה נרחבת מקרנות, תורמים פרטיים ועסקיים, שותפים חברתיים וציבוריים 2023.

תמיכתכם אינה כלכלית בלבד, אלא שותפות משמעותית של עשייה ופעולה למען עצמאות כלכלית של נשים נפגעות אלימות.

תודה רבה על השותפות 2023 (1).png
bottom of page