top of page

פרופ' יוסי קטן (ז"ל) היווה דוגמא ומופת לשילוב בין קריירה אקדמית פורצת דרך בתחום העבודה הסוציאלית והמדיניות החברתית בישראל לבין מעורבות ועשייה חברתית ומגדרית ענפה. עבור רבות ורבים הוא היווה אבן שואבת בלחימתו חסרת הפשרות עבור צדק חברתי. לאחר פטירתו של פרופ' קטן במרץ 2012 , החליטו בני ובנות משפחתו, בשיתוף עם עמותת רוח נשית, בה פעל למן יסודה, להמשיך ולשמר את מורשתו באמצעות מתן אות הוקרה שנתי לאיש.ת  אקדמיה, המסור.ה ומחויב.ת לעשייה חברתית מגדרית, במקביל לפועלו.ה האקדמי.

יוסי קטן ז"ל ומשפחתו

מטרת "אות קטן" היא לקדם מעורבות חברתית התנדבותית של חוקרים וחוקרות אקדמים.ות התורמת להגברת העשייה החברתית-מגדרית ולצדק חברתי-מגדרי. זאת, כמובן, לצד הענקת הוקרה והכרה לזוכה.

בשנת 2023, הוענק "אות קטן למעורבות חברתית וקדום צדק מגדרי" לד"ר רות לבנשטיין-לזר במסגרת "אירוע ההוקרה השנתי למתנדבות, תומכי/ות העמותה ושותפים/ות לדרך" של עמותת "רוח נשית" שהתקיים ב – 10 במאי 2023 בתל אביב, במעמד משפחתו וחבריו של פרופ' יוסי קטן, ובמסגרתו יוענק לזוכה פסלון "אות קטן" ופרס כספי על סך 5000 ₪.

הענקת אות קטן 2019

קריטריונים להגשת מועמדות ל"אות קטן" :

  • איש\אשת סגל אקדמי במוסד להשכלה גבוהה בישראל המוכר ע"י המל"ג, אשר זהו מקום עבודתו.ה העיקרי.

  • פעילות חברתית-מגדרית התנדבותית משמעותית ומתמשכת מוכחת.

  • שני מכתבי המלצה המתייחסים לאופן בו תרמה פעילות המועמד.ת לקידום צדק חברתי-מגדרי.

  • הגשת מועמדות ל"אות קטן" יכולה להיעשות על ידי ממליצים.ות או על ידי המועמד.ת עצמו.ה.

פסלון אות קטן

זוכות "אות קטן", בשנים עברו, על פועלן החברתי-התנדבותי לקידום צדק מגדרי בישראל :

"אות קטן" 2023 הוענק לד"ר רות לבנשטיין-לזר, דיקנית הפקולטה למשפטים במכללה למנהל ומובילת הקליניקה המשפטית לזכויות נשים במכללה למנהל.

תמונות נשות צוות לאתר  (2).png

"אות קטן" 2020 הוענק לפרופ' רבקה תובל משיח, חברת סגל במחלקה לפסיכולוגיה וראש התכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בר אילן.

פרופ' רבקה-תובל-משיח

"אות קטן" 2019 הוענק לפרופ' סראב אבו רביעה קווידר, מרצה במחלקות לסוציולוגיה וחינוך באוניברסיטת בן גוריון.

פרופ' סראב אבו רביע קווידר

"אות קטן" 2017 הוענק לד״ר יופי תירוש, מהפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב

ד"ר יופי תירוש

"אות קטן" 2014 הוענק לפרופ' רות הלפרין קדרי, ראשת מרכז רקמן לקידום מעמד האישה, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן.

download.jfif

"אות קטן" 2013 הוענק לפרופ' דפנה הקר, מהפקולטה למשפטים והתכנית ללימודי נשים ומגדר בפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת תל אביב.

דפנה הקר 180x180.webp

לפרטים נוספים: www.ruach-nashit.org.il | 072-2507770

bottom of page