top of page

פש"ר 48389-02-17 פלונית נ' כונס נכסים רשמי באר שבע והדרום ואח':

בדצמבר 2019, במסגרת הליך חדלות פירעון, הכיר בית המשפט המחוזי בבאר שבע בכך שאלימות מצד בן זוג משליכה על מצבה הכלכלי של אישה גם מספר שנים אחרי סיום הקשר ואחרי שהות במקלט לנשים מוכות...

בדצמבר 2019, במסגרת הליך חדלות פירעון, הכיר בית המשפט המחוזי בבאר שבע בכך שאלימות מצד בן זוג משליכה על מצבה הכלכלי של אישה גם מספר שנים אחרי סיום הקשר ואחרי שהות במקלט לנשים מוכות. בפסק הדין, שעסק בפשיטת רגל של חייבת שהיא נפגעת אלימות, אשר שהתה, יותר משנה וחצי לפני הדיון, במקלט לנפגעות אלימות (כשהחוב נוצר על שמה על ידי בן זוגה האלים), הכיר כבוד השופט ישראל פבלו אקסלרד בכך שעקב נסיבות חייה הקשות, אין באפשרותה להחזיר את החוב. השופט ציין כי: "בדרך כלל, אישה אשר שוהה במקלט לנשים מוכות, מתקשה ביותר, במשך מספר שנים, להשתלב באופן מלא במעגל העבודה". השופט החליט לפטור את החייבת מהליכי פשיטת רגל, וקבע: "על בית המשפט במקרה כזה, ליתן את חלקו בהליך שיקומה של החייבת וזאת על דרך של מתן הפטר לאלתר, ללא תוספת לקופה וזאת על מנת שתתפנה החייבת לטפל בעצמה, בילדיה ולשקם עצמה מן הבחינה הכלכלית והרגשית....".

bottom of page