top of page

פש"ר 46079-07-18 פלונית נגד כונס נכסים רשמי תל אביב ואח'

בדצמבר 2022 נתן בית המשפט המחוזי בתל אביב הפטר מחובות, לאישה שסבלה מאלימות מצד בעלה לשעבר...

בדצמבר 2022 נתן בית המשפט המחוזי בתל אביב הפטר מחובות, לאישה שסבלה מאלימות מצד בעלה לשעבר, אשר שפתח עסק על שמה ועשה שימוש בשיקים שלה מבלי שהיא מבינה את משמעות הדבר. (בין היתר משום שהיגרה מארץ אחרת בעוד שהוא ישראלי). האישה נאלצה לעבור למקלט לנפגעות אלימות, ולאחר תקופת שיקום ניסתה להתחיל חיים עצמאיים. בדו"ח שהגישו גורמי רווחה נכתב כי גם לאחר יציאתה מן המקלט וממעגל האלימות, היא חוותה קשיים רבים בחיי היומיום, בעיקר עקב הצורך להתמודד עם החובות.
כבוד השופטת אורלי מור-אל קבעה כי החובות נוצרו במהלך החיים המשותפים עם הגרוש, שניצל את העובדה שהיא נעדרת כוח ויכולת להתנגד לו, כדי ליטול התחייבויות על שמה. השופטת הזכירה ושיבחה את המודל החדש לנשים נפגעות אלימות שגובש על-ידי הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי במשרד המשפטים, וקבעה כי יש להחיל את עקרונותיו גם על המקרה הנדון, אף שההליך התחיל לפני כניסת המודל לתוקף. לאור חשיבות השיקול של שיקום החייבת במקרה זה, קבעה השופטת כי יש לתת לה הפטר מן החובות.

bottom of page