כנסים להעלאת מודעות לקשר בין תלות כלכלית לאלימות כלפי נשים

רוח נשית מקיימת כנסים להעלאת מודעות בקרב קובעי מדיניות, אנשי ונשות מקצוע והציבור הרחב.


כנס חברתי-אקדמי מקצועי לציון 10 שנים לרוח נשית בסימן:
אלימות כלכלית - 
מאפיינים, דפוסים וכלים להתמודדות
‎‎
אנו מודות לשותפינו, למרצות ולכל המשתתפות והמשתתפים באירוע,
ומזמינות אתכן ואתכם לעיין במצגות ובחומרים המקצועיים שהוצגו בכנס בינואר 2018