top of page
Cover.png

יחד נשנה
את כיוון הרוח

דו"ח שנתי // רוח נשית

2023

שנת 2023 הייתה שנה מטלטלת מהרבה בחינות. היא נפתחה בסערה ציבורית סביב הרפורמה המשפטית והסתיימה בעודנו מנסים להשתקם מהטראומה הנוראית שפקדה את כולנו באירועי 7.10.23 ומלחמת "חרבות ברזל" בעקבותיהם.

 

עמותת רוח נשית התעקשה לאורך כל השנה הזו לדבוק בשגרה עבור נשים נפגעות אלימות ולהתמקד בשיקום תעסוקתי ופיתוח עצמאות כלכלית.

2023

2_Haravot Barzel_back.png

חרבות ברזל

רוח נשית פועלת בפריסה ארצית ומפעילה בין היתר שלוחות בצפון- נהריה, חיפה, הקריות ויישובי הגליל המערבי ובדרום - בבאר שבע, נגב מערבי ועוטף עזה. מלחמת חרבות ברזל והמתקפה הברוטלית של חמאס ב 7.10 הכו אותנו בטלטלה, אך מתוך ההלם והיגון בחרנו לקום על רגלינו ולהמשיך ולפעול למען נשים נפגעות אלימות וילדיהן.

העובדות הסוציאליות שלנו ועשרות המתנדבות בדרום עסקו מתחילת המלחמה בשמירת קשר רציף וסיוע למשתתפות השלוחות, וברמה הציבורית, הדגשנו כי בתקופות של משבר ודחק לאומי חשוב מתמיד לדאוג ולחזק את העורף (נשים וילדים).

אנו יודעות כי תקופות משבר משפיעות על נשים בדרכים ייחודיות, זאת על רקע פערים מובנים במארג החברתי והתעסוקתי, וכי ההסלמה באלימות במרחב הפרטי והציבורי בעורף פוגעת יותר בנשים.

אנו ממשיכות לדרוש בכל פורום ייצוג נשי הולם סביב שולחנות מקבלי ההחלטות ומעודדות פיתוח אקטיביזם נשי. גם במישור הבין לאומי היינו פעילות ודרשנו בכל פורום הכרה מלאה בפגיעה הנוראית בנשות ישראל . 

התנדבות ברוח נשית

רוח נשית משקיעה מאמצים בעידוד הקהילה לנקוט פעולה אקטיבית ולהפוך לסוכנת שינוי עבור נשים נפגעות אלימות. המתנדבות ברוח נשית הן לב ליבה של העמותה והן משקיעות מזמנן וממרצן לקידום חזונה של העמותה. כיום יש 27 מתנדבות בבוטיק שמלות הכלה, 16 מתנדבות ממחלקת החינוך המעבירות הרצאות וסדנאות בעסקים ובקהילה ו271- מתנדבות מנטוריות ומאמנות העובדות בצורה פרטנית מול המשתתפות, תוך יצירת קשר מיטיב, בגובה העיניים – כזה שרבות מהמשתתפות כבר לא האמינו בקיומו.

אלימות כלכלית מהי?

שכתוב סיפורן של נשים נפגעות אלימות

אינדיבידואלית

עבודה פרטנית עם נשים נפגעות אלימות: הקניית כלים, הכשרות וידע למציאת תעסוקה, יציאה ממעגל האלימות והגעה לעצמאות כלכלית 

פוליטית

שינוי מדיניות וחקיקה והסרת חסמים מקצועיים, כלכליים ומשפטיים איתם מתמודדות נשים נפגעות אלימות

קהילתית

גיוס והכשרת מתנדבות מקצועיות ועסקים המספקים תמיכה והכוונה בהכשרות, נטוורקינג והשמה בעבודה

חינוך

העלאת המודעות לאלימות כלפי נשים בדגש על אלימות כלכלית על ידי הרצאות, סדנאות והכשרות המתקיימות ברחבי הארץ ובעולם

התנהגות מתמשכת של אחד/ת מבני הזוג כלפי השני/ה, תוך הטלת אימה, הפעלת כפייה או הפעלת שליטה, המתבטאת לפחות באחת מאלה:

מניעת גישה למשאבים כספיים   שליטה על כל המקורות הכספיים

מניעת ניהול סביר ותקין של חיי היומיום    יצירת חובות

אלימות כלכלית (התעללות כלכלית) היא אלימות שקופה, אין לה שפה או חוק כנגדה אך היא פוצעת אלפי א.נשים בכל שנה. אלימות כלכלית כלפי נשים ההיא תופעה חברתית רחבה החורגת בהרבה מהמקרה הפרטי. רוח נשית מאמינה שעל מנת למגר את האלימות יש לשנות את המבנים החברתיים, התרבותיים והמשפטיים שמאפשרים את קיומה. לכן, אנו פועלות להעלאת מודעות ולשינוי מדיניות וחקיקה.

אז מה היה לנו השנה?

534

126

56

314

408

bottom of page